Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

I – Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên cameracnc.com và cameracnc.net bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng, IP (thành viên). Đây là các thông tin mà cameracnc.com và cameracnc.net cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ hay mua bán tại cửa hàng và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho vuhoangtelecom.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

II – Phạm vi sử dụng thông tin

cameracnc.com và cameracnc.net sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ khuyến mãi, thông tin mới nhất trên website đến khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách hàng và chúng tôi;

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng;

– Liên lạc và giải quyết với Quý khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại CameraCNC.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: chúng tối có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

III – Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vuhoangtelecom.vn.

 

IV – Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– CameraCNC

– Trụ sở chính: 57 Nguyễn Thức Đường,Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

 

V – Phương tiện và công cụ thay đổi thông tin các nhân.

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên website và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu CameraCNC thực hiện việc này.

 

VI – Cam kết bảo mật thông tin với khách hàng.

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên cameracnc.com và cameracnc.net được CameraCNC cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.