Hướng dẫn tạo tài khoản ứng dụng Vantech V3

Hướng dẫn tạo tài khoản ứng dụng Vantech V3

Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách tạo tài khoản của ứng Vantech V3 mới của hãng camera VANTECH

 

Bước 1: Download ứng dụng Vantech V3 trên Google Play trên android hoặc App Store trên iOS:

App android: AI V3

App iOS: Vantech V3

 

Bước 2: Mở ứng dụng Vantech V3 (AI V3).

Bước 3: Màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện, chúng ta nhấn vào nút Sign up ở góc dưới bên trái:

Nút Sign Up ở góc dưới bên trái

 

Bước 4: Tiếp theo chúng ta điền vào các thông tin cần thiết để tạo tài khoản:

  • Username: tên đăng nhập, nhập từ 3-20 ký tự (số và chữ), có phân biệt chữ in hoa và thường.
  • Password: mật khẩu, nhập từ 6-12 ký tự (số và chữ), có phân biệt in hoa và thường.
  • Confirm password: nhập lại mật khẩu.
  • Please enter a custom question: nhập vào một câu hỏi bất kỳ do chính mình tự đặt. Ví dụ như trong hình mình để câu hỏi là House number (số nhà).
  • Enter answer for customer question: nhập câu trả lời cho câu hỏi bên trên.

Điền thông tin để tạo tài khoản


Sau khi đã điền thông tin

Sau đó chúng ta check vào nút I have read and agreed to the privacy terms và sau đó nhấn nút Confirm, ứng dụng sẽ tự động trở lại màn hình đăng nhập và điền sẵn username và password chúng ta vừa tạo.

 

 

Bước 5:  Bạn chỉ cần bấm nút Login và chúng ta đã tạo xong tài khoản trên ứng dụng Vantech V3


Sau khi đã tạo tài khoản thành công

Bạn có thể xem video hướng dẫn các thao tác trên tại đây:

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN VỚI VANTECH V3 (AI V3) | CameraCNC – www.cameracnc.com

Tiếp theo, chúng ta hãy tham khảo bài viết dưới đây để xem cách kết nối với Camera Robot Vantech nhé:

Hướng dẫn kết nối camera Vantech với ứng dụng Vantech V3

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.